Individueel coachingstraject 

Het kan gebeuren dat je vastloopt in  je werk of in je privé leven.

In  vijf tot zeven sessies wil ik je tijdens een coachingstraject confronteren en uitdagen. Daarin werk ik van binnen naar buiten. Hoe wordt er gedacht en gehandeld en is dat wat past bij wat je werkelijk wil en kan. Inzichtelijk maken welke valkuilen er zijn. Sterke en zwakke kanten van de persoonlijkheid in kaart brengen.

Stilstaan, inzicht verwerven en in beweging komen. Dat zijn de speerpunten tijdens individuele coaching. Een leerzame ervaring om op een andere manier de toekomst tegemoet te gaan.

Een persoonlijk profiel van Insights Discovery kan helpend zijn om duidelijk te krijgen welke interne drijfveren je hebt. Wat je levenslange leerproces is en hoe je beter kunt omgaan met je tijd en leven.

Een coachingstraject wordt volledig afgestemd op degene die gecoacht wil worden. Altijd maatwerk!