Tarieven 2019 en vergoedingen

Een kennismakingsgesprek wordt niet of slechts ten dele in rekening gebracht.

Individuele therapeutische sessies duren 90 minuten en worden doorgaans een keer per week gepland. Uurtarief € 79,50.

De kosten voor EMDR bedragen € 79,50 (excl. BTW) per consult van 1 uur.

Relatietherapie neemt per sessie 1½ uur in beslag. Ook hier is de aanbeveling om wekelijks een afspraak te maken. 1½ uur € 160,00. (incl. BTW)

“Werk aan relatieweekend” duurt van vrijdag 18:30 uur tot zondag 15:30 uur, locatie Nieuw Roden. Kosten € 985,00 (incl. BTW) per echtpaar. Inclusief volledige verzorging.

Algemeen

Rekeningen worden per maand achteraf verstuurd of per keer contant betaald tegen het ontvangen van een kwitantie.

Vergoeding

Er zijn veel zorgverzekeraars die de individuele therapie vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Informeer hiernaar bij je eigen ziektekostenverzekeraar. Ik ben aangesloten bij de beroepsgroep NFG en RBCZ. Soms zijn werkgevers en uitkeringsinstanties ook bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch werd afgezegd.

Zie www.de-NFG.nl vergoeding zorgverzekeraars.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG (www.de-nfg.nl) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg

Als Registermediator ben ik aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland.

Deze verenigingen bieden en verlangen van hun leden intervisie, supervisie, themadagen en bijscholing zodat er sprake is van adequate kennis en reflectie op het eigen functioneren van de therapeut.

AGB-code

Zorgverlener  90-043644

Praktijk           90-52383